top of page

Privacy Policy

nleiding

Magic Retreat/SoulWare  verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Magic Retreat & Soulware en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
Magic Retreat/SoulWare verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Magic Retrea/Soulware behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Magic Retreat /Soulware verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Magic Retreat/Soulware -nieuwsbrief en bij een bezoek aan de Magic Retreat/SoulWare evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Magic Retreat/SoulWare dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kun u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door Magic Retreat/SoulWare hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar magicretreat@gmail.com of soulwareyoga@gmail.com  Magic Retreat/soulWare verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

bottom of page